Co...?

Co se týče obsahu, jaký nabízíme?

S ohledem na popsaná východiska i typy podpor jsme také vymezili obsahový rámec, tedy na „CO" se v rámci našeho působení zaměřujeme. Základním východiskem je, že cílíme na praktické dovednosti učitelů. Obsahový rámec (viz prezentace) vymezuje tedy základní témata, která průběžně rozšiřujeme a upřesňujeme.

 

Jednotlivé oblasti obsahového rámce upřesňujeme otázkami, na které mají mj. příležitost hledat a nalézat naši klienti (v rámci různých typů podpor) odpovědi. Otázky jsou formulovány tak, aby zasáhly přemýšlení co nejširšího spektra učitelů , a pokrývají všechny důležité učitelské dovednosti, abychom garantovali komplexnost nabízených služeb, a to v reakci na identifikované vzdělávací potřeby učitelů. (viz příloha Otázky obsahového rámce)

Jednou variantou, jak využíváme "Otázky obsahového rámce", je jejich předložení jednotlivcům/skupinám učitelů, kteří si výběrem jednotlivých otázek volí zaměření seminářů, konzultací, individuálních podpor apod.

 

 

 

 

                 IČ: 682 45 301,

         č. j. akreditace instituce

      v systému DVPP: 20856/2011-25    

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 © JOB - spolek pro inovace | Webdesign & SEO: www.eStudio.cz