Cíle JOB

Sekce vzdělávání ve školství JOB

Sekce vzdělávání ve školství vznikla v roce 2002 jako seskupení lidí spolupodílejících se na systémovém rozvoji i praktické podpoře a transformaci školského systému v rámci Královéhradeckého kraje i celé ČR. Činnost sekce je od začátku vzniku zaměřena především na realizaci informačních, konzultačních a vzdělávacích programů pro pracovníky ve školství.

 

Poslání

      Přispívat k rozvoji a zvyšování kvality školského systému poskytováním servisu pedagogům, žákům a studentům, rodičům (zákonným zástupcům), veřejnosti a dalším subjektům formou vzdělávání, distribucí informací a konzultační činností.

 

Cíle

  • mapovat současný stav reformních pokroků našeho školského systému a přispívat tak k větší efektivitě celého procesu transformace školství

  • školskou reformu spoluvytvářet, podporovat a pomáhat při jejím prosazování

  • informovat odbornou i laickou veřejnost o hlavních záměrech, cílech a prostředcích školské reformy pomocí výstav, prezentací v médiích, vytvářením a distribucí informačních a vzdělávacích materiálů

  • spoluvytvářet platformy pro komunikaci o školské reformě navzájem mezi zainteresovanými institucemi, veřejností, jednotlivými školami i v rámci samotných pedagogických sborů

  • ovlivňovat vznik, rozvoj a uplatňování rámcových vzdělávacích programů pro jednotlivé vzdělávací stupně; pomáhat školám při vytváření a zavádění školních vzdělávacích programů

  • pořádat pro pedagogické pracovníky semináře, vzdělávací kurzy a dílny tematicky související se školskou reformou (tzn.: s výchovou k samostatnosti, odpovědnosti, kritickému myšlení, toleranci a tvořivosti; demokratizací škol; moderními a inovačními metodami vzdělávání; prevencí sociálně patologických jevů apod.)   

     

 

 

 

                 IČ: 682 45 301,

         č. j. akreditace instituce

      v systému DVPP: 20856/2011-25    

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 © JOB - spolek pro inovace | Webdesign & SEO: www.eStudio.cz