Novinky

Setkání lídrů v Hradci Králové - ohlédnutí

Setkání lídrů v Hradci Králové - ohlédnutí

15.6.2017 -  

Ve středu 24. května 2017 se v prostorách UHK v Hradci Králové konalo 1. setkání lídrů. Více než 40 účastníků (učitelů, ředitelů, lektorů, …) se sjelo, aby společně hledali a prozkoumávali klíčové dovednosti učitele, ...

Mentorské kurzy - podzim 2017

Mentorské kurzy - podzim 2017

16.5.2017 -  

Těší nás, že se naše mentorská základna stále rozrůstá. Máte zájem stát se mentorem? Na podzim 2017 otevíráme mentorské kurzy v Pardubicích a Praze. Díky kurzu získáte větší jistotu při vystupování na poradách a v obtížných komunikačních situacích, ...

 

Letní škola 2017

Letní škola 2017

2.1.2017 -  

Letní škola je otevřená všem, kteří se chtějí zaměřit na jednu z následujících oblastí - formativní hodnocení, matematická gramotnost, dílna čtení a tvůrčího psaní a základní mentorský kurz. Získáte prostor pro vzájemné učení, sdílení, možnost inspirovat sebe i ostatní ...

1. setkání lídrů

1. setkání lídrů

16.3.2017 -  

1. setkání lídrů aneb „Kvalita školy nikdy nepřekročí kvalitu učitelů uvnitř“ - Milí přátelé, kolegové, absolventi či frekventanti mentorských kurzů a další pedagogičtí nadšenci, zveme Vás na regionální setkání lídrů. Budeme společně hledat klíčové dovednosti učitele, ...

S Hubertem do škol a možná ještě dál

S Hubertem do škol a možná ještě dál

5.12.2016 -  

Podíleli jsme s na vzniku projektu - S Hubertem do školy a možná ještě dál. Naším partnerem se stal Řád svatého Huberta. Programy dětem přibližují přírodu z pohledu myslivce, rybáře nebo se na ní dívají z koňského sedla.

Mentorský kurz - 2. pololetí

Mentorský kurz - 2. pololetí

21.11.2016 -  

… především pro pedagogické pracovníky (ředitele škol a jejich zástupce, vedoucí učitele, učitele  I. i II. stupně ZŠ, učitele SŠ a MŠ), kteří se chtějí dále profesně rozvíjet, efektivně podporovat své kolegy/ně, ale i pro ty, kteří navíc uvažují, že budou profesně směřovat k roli mentora

Otevíráme kurz pro mentory 2016/17

Otevíráme kurz pro mentory 2016/17

1.7.2016 -  

…především pro pedagogické pracovníky (ředitele škol a jejich zástupce, vedoucí učitele, učitele  I. i II. stupně ZŠ, učitele SŠ a MŠ), kteří se chtějí dále profesně rozvíjet, efektivně podporovat své kolegy/ně, ale i pro ty, kteří navíc uvažují, že budou profesně směřovat k roli mentora, nebo by tuto možnost chtěli alespoň prozkoumat. 

Opět otevíráme kurz pro mentory 2015/2016

Opět otevíráme kurz pro mentory 2015/2016

8.6.2016 -  

Ve 2. pololetí školního roku 2015/16 aktuálně probíhá v Pardubicích pro jednu skupinu zájemců  AKREDITOVANÝ 40 hodinový kurz "Otevíráme dveře pro mentory". Kurz je určen pro začátečníky i pro mírně pokročilé...

Akcelerátor 321

Akcelerátor 321

3.6.2016 -  

Přihlašte se do #třidvajedna dílny pro projekty, které řeší inovativním způsobem společenský problém z oblasti vzdělávání nebo aktivní občanské společnosti – tato výzva nás v měsíci dubnu zaujala, a proto...

Učitel naživo - PODPORUJEME!

Učitel naživo - PODPORUJEME!

16.5.2016 -  

JOB – spolek pro inovace podporuje svými zkušenostmi, know-how i zapojením svých personálních kapacit zcela jedinečný projekt, který se rozjíždí pod hlavičkou Nadace Depositum Bonum. Učitel naživo je jednoletý intenzivní kvalifikační výcvik pro budoucí učitele 2. a 3. stupně. 

Přehled realizovaných a plánovaných podpůrných aktivit na školách

Přehled realizovaných a plánovaných podpůrných aktivit na školách

18.1.2016 -  

Většina vzdělávacích aktivit Sekce vzdělávání ve školství Job je realizována pro celé pedagogické sbory či jejich části a odehrává se přímo na školách.

Sekce vzdělávání ve školství JOB ve zpravodaji Stálé konference asociací ve vzdělávání

Sekce vzdělávání ve školství JOB ve zpravodaji Stálé konference asociací ve vzdělávání

21.9.2015 -  

Představujeme Vám nové číslo Zpravodaje SKAV, ve kterém se mj. dočtete o JOBu a jeho aktivitách, historii, současnosti, ale i plánech Sekce vzdělávání ve školství. Zároveň díky tomuto vydání můžete drobně nahlédnou pod pokličku ... 

Spolupráce s Huberty - školení lesních pedagogů a hospodářů

Spolupráce s Huberty - školení lesních pedagogů a hospodářů

2.5.2016 -  

ŘÁD SVATÉHO HUBERTA se sídlem na Kuksu ve spolupráci s JOB - spolek pro inovace pořádá 1. část pilotního kurzu pro lesníky, myslivce, včelaře, hospodáře, rybáře…„S HUBERTEM DO ŠKOLY a možná i dál…“

Letní škola 2015 dovršena

Letní škola 2015 dovršena

Od 17. do 21. 8. probíhala letní škola pro několik skupin zájemců, a to v příjemném prostředí hotelu Orea Resort Devět Skal. Účastníci si vybírali z několika zaměření...

Projekt - Otevíráme dveře pro nové lektory a mentory

Projekt - Otevíráme dveře pro nové lektory a mentory

Projekt Otevíráme dveře pro nové lektory a mentory má před sebou již jen několik dní. Byl to úspěšný a dobrodružný projekt. 3.9. jsme představili některé z výstupů projetu na členské....

Závěrečný workshop

Závěrečný workshop

Závěrečný workshop projektu Otevíráme dveře pro nové lektory a mentory byl příležitostí se v projektu setkat opět všichni (účastníci, jejich mentoři, vedení projektu, externí konzultanti). Byla to příležitost reflektovat.

Poslední část lektorského výcviku

Poslední část lektorského výcviku

- a je to tady, poslední část výcviku je za námi, závěrečná část byla ještě více náročná, než části předešlé. Jak někdo v závěrečném reflektivním "kolečku" poznamenal: "Oceňuji, že to nebyla plyšová pedagogika".

Vyrazili jsme do Rosic u Chrasti, kde opět otevíráme dveře do výuky!

Vyrazili jsme do Rosic u Chrasti, kde opět otevíráme dveře do výuky!

27.3.2015 -  

Dnes jsme vyrazili do Rosic u Chrasti, opět otevíráme dveře do výuky a tentokrát jsme měli možnost vidět, jak se učí druháci pomocí písemně zadaných instrukcí. Další natáčenou hodinou byl dějepis v šesté třídě.

Znovu jsme měli příležitost vidět výuku

Znovu jsme měli příležitost vidět výuku "z první ruky"

26.3.2015 -  

Měli jsme opět příležitost vidět výuku "z první ruky", díky kolegyním ze Základní školy Rudolfa Frimla v Trutnově (Vlastě Koutkové a Kateřině Mikšovské) jsme získali podklady pro e-learningovou lekci, která bude sloužit při výcviku nových lektorů a mentorů i pro běžné semináře, které pořádáme pro pedagogy z jednotlivých škol.

Nahlédli jsme do výuky v Poděbradech a v Ostroměři!

Nahlédli jsme do výuky v Poděbradech a v Ostroměři!

V základní škole Jedna radost v Poděbradech jsme měli možnost nahlédnout do výuky v první třídě. Natáčení dnes 12.3. 2015  pokračovalo ještě i v ZŠ Eduarda  Štorcha v Ostroměři.

Letní škola ve Velichovkách

Letní škola ve Velichovkách

Od 18. do 22. 8. se konala v rámci projektu "Otevíráme dveře pro nové lektory a mentory" v hotelu K-Triumf vzdělávací akce pro 44 zapojených účastníků. Hlavními tématy byly: individualizace výuky, konstruktivistická pedagogika a formativní hodnocení.

Ve školním roce 2014/2015 opět otevíráme dveře do výuky!

Ve školním roce 2014/2015 opět otevíráme dveře do výuky!

V rámci cyklu seminářů "Otevíráme dveře do výuky" je vždy příležitost vidět vyučující pracovat v přímé činnosti s žáky a následně viděné reflektovat v návaznosti na témata semináře.

Intenzivní 5ti denní školení

Intenzivní 5ti denní školení

JOB získal v rámci projektu "ORP Nymburk - společně na cestě ke kvalitě vzdělávání" veřejnou zakázku "Nymburk - individualizace ve výuce pro pedagogické pracovníky ZŠ". Intenzivní 5ti denní školení proběhlo v průběhu měsíce října 2014.

Natáčíme ve třídách

Natáčíme ve třídách

V současné době nahráváme na školách zapojených do projektu "Podpora učitelů při zavádění inovací do výuky" videoukázky výuky. Jsme vděční za otevřenost kolegyň a kolegů. Výsledné videozáznamy se stanou součástí krátkých e-learningových lekcí a budou sloužit všem učitelům k tomu, aby mohli nahlédnout "pod pokličku", získat inspiraci a konkrétní nápady - jak inovovat výuku.

Otevíráme dveře do výuky

Otevíráme dveře do výuky

V rámci cyklu seminářů "Otevíráme dveře do výuky" je vždy příležitost vidět vyučující pracovat v přímé činnosti s žáky a následně viděné reflektovat v návaznosti na témata semináře.

Vzdělávání v oblasti mentorských dovedností

Vzdělávání v oblasti mentorských dovedností

V poslední době se zaměřujeme v rámci projektu „Podpora učitelů při zavádění inovací do výuky" na vzdělávání v oblasti mentorských dovedností. Vybraní účastníci ze 7 škol  zapojených do projektu prošli 9denním metodickým a mentorským výcvikem.

Semináře pořádané v minulém období

Semináře pořádané v minulém období

V minulém období jsme pro jednotlivce v krajských městech pořádali mj. tyto semináře: (semináře jsou vhodné i pro celé sborovny či jejich části)

„Ten dělá to a ten zas tohle a všichni tomu říkají projekt!".
„Metody aktivního učení rozvíjející klíčové kompetence vybaví žáky i potřebnými znalostmi. Jak?".

Dříve realizované semináře a kurzy

Dříve realizované semináře a kurzy

Zde uvedené vzdělávací akce jsou přehledem většiny realizovaných vzdělávacích aktivit Sekce vzdělávání ve školství Občanského sdružení Job od roku 2003. Většinou šlo o celodenní semináře realizované pro celé pedagogické sbory. Semináře byly zaměřeny na témata: projektové vyučování, metody aktivního učení, kooperativní výuka, tvorba a realizace školních vzdělávacích programů apod.

Spolupracujeme:

Podporují nás:

  

 

 

 

                 IČ: 682 45 301,

         č. j. akreditace instituce

      v systému DVPP: 20856/2011-25    

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 © JOB - spolek pro inovace | Webdesign & SEO: www.eStudio.cz