Vzdělávání v oblasti mentorských dovedností

Datum:

V poslední době se zaměřujeme v rámci projektu „Podpora učitelů při zavádění inovací do výuky" na vzdělávání v oblasti mentorských dovedností. Vybraní účastníci ze 7 škol  zapojených do projektu prošli 9denním metodickým a mentorským výcvikem.Hlavními tématy byly: kooperativní výuka, podnětné prostředí, metody rozvíjející čtenářskou gramotnost, heuristické metody, diskusní metody a techniky, integrovaná tematická výuka a projektové vyučování, instrukce pro skupinovou práci, podpora učitelům, popisná zpětná vazba, mentorský rozhovor apod.

Podrobnější informace naleznete zde:

1. modul2. modul3. modul4. modul5. modul

 

 

 

 

                 IČ: 682 45 301,

         č. j. akreditace instituce

      v systému DVPP: 20856/2011-25    

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 © JOB - spolek pro inovace | Webdesign & SEO: www.eStudio.cz