Metodický kurz I. - podzim 2020 (náhrada za jarní termíny)

Datum:

 

Kurz je určen mentorům, lektorům, učitelům ZŠ, SŠ, metodikům, vedoucím pracovníkům, rodičům dětí na domácí škole, prostě všem, kdo učí jiné.

 

Bližší informace o kurzu - ZDE.

 

Cílem kurzu „Zvyšujeme dopad na vzdělávací výsledky našich žáků a studentů - metodický kurz I.“ je:

  • rozšířit portfolio vyučovacích metod, které účastník zná a především aktivně využívá ve své praxi,
  • vybírat metody vzhledem ke vzdělávacím záměrům a cílům,
  • s využitím důkazů o učení žáků vyhodnocovat dopad výuky na učení žáků a studentů.

 

Kurz slouží jako rozšíření mentorského kurzu pro zvyšování pedagogických dovedností mentora, je možné ho však absolvovat i bez návaznosti na mentorský kurz.

 

Na kurzu získáte nebo si prohloubíte:                    
pozvánka

  • dovednosti pro plánování efektivní vyučovací hodiny v konstruktivistickém modelu,
  • příležitost přijímat a nabízet zpětnou vazbu na přípravu hodiny především z pohledu práce s důkazy o učení a rozpoznávání kvality žákova výkonu,
  • inspiraci o různých přístupech k plánování vyučovací hodiny,
  • dovednost nahlížet na výuku optikou různých žáků,
  • sady popisu základních dovedností (pro diskusi, práci s textem, řešení problémů aj.) pro formulování učebních cílů a jejich ověřování,
  • dovednosti klást reflektivní otázky ve výuce,
  • ucelený přehled o metodách aktivního učení v oblastech diskusních metod a technik, technik práce s textem, řešení problému a objevování, metody hraní rolí a simulací.

 

Rozsah kurzu:

Jedná se o 5 vzdělávacích dnů po 8 hodinách. Celý kurz 40 hodin.

Součástí kurzu (nad rámec 40 hodin) je také plnění “domácích tréninků”, ve kterých se trénují dovednosti probírané v kurzu.

K získání osvědčení o absolvování kurzu je potřeba minimálně 80% účasti na vzdělávacích dnech.

Připravujeme již navazující Metodický kurz II. v rozsahu 40 hodin.

 

Nové termíny a místa konání kurzu:

pondělí a úterý 12. a 13. října 2020 (pobytová část na Kuksu)

úterý 27. října 2020 (Hradec Králové)

středa 11. listopadu 2020 (Hradec Králové)

úterý 1. prosince 2020 (Hradec Králové)

 

Cena kurzu: 9.500,- Kč

Je možné čerpat Šablony.

V ceně kurzu je zahrnuto ubytování a plná penze v Hospitalu Kuks. Stravovat se budeme v místní Hospodě na Sýpce.

Ubytování je ve dvojlůžkových pokojích.

V ostatních vzdělávacích dnech je pro Vás zajištěn oběd a v čase přestávek připravena káva, čaj a drobné občerstvení.

 

Kurz je akreditován: Zvyšujeme dopad na vzdělávací výsledky našich žáků a studentů - Metodický kurz - I. - 1568/2019-1-70

 

Lektoři kurzu:

Mgr. Zdeněk Dlabola

Zdeněk DlabolaPůsobil v základním školství jako učitel a ředitel. Podílel se na vzniku a realizaci dlouhodobých vzdělávacích projektů pro celé pedagogické týmy a na vytváření metodik a e-learningových kurzů pro učitele prvního i druhého stupně ZŠ.
  V současné době pracuje jako lektor, mentor a ředitel Sekce vzdělávání ve školství JOB - spolek pro inovace, dále jako mentor a člen realizačního týmu   projektu Učitel naživo, odborný garant projektu Učit (se) spolu na Univerzitě          Hradec Králové a také jako odborný garant v projektu Growth mindset pro podporu učitelů při zavádění formativního hodnocení. Dlouhodobě se věnuje tématům zavádění inovací do vzdělávání - metody aktivního učení, čtenářství a tvůrčí psaní, formativní hodnocení, plánování výuky, projektové vyučování, reflexe pedagogické práce, podpora celých pedagogických týmů a jejich rozvoj, podpora rozvoje studentských praxí apod.

Mgr. Petra Keprtová

Je učitelkou na ZŠ Mozaika v Rychnově nad Kněžnou a zároveň lektorkou, mentorkou, metodičkou a koordinátorkou dílčích projektů v JOB ‒ spolku pro inovace a Step by Step ČR.

 

 

 

 

Mgr. Hana Žežulová

Jsem člověk otevřený všemu, co život nabízí. Nad svou prací hodně
přemýšlím, stále je kam se posouvat. Život s dětmi ve třídě, otevírání výuky
pro kolegy a semináře pro ostatní učitele - to je můj pracovní svět, který mi
dává smysl. Jsem učitelkou na 1. stupni ZŠ. Jako lektorka se zaměřuji
především na semináře týkající se čtenářství a metod aktivního učení.
V poslední době se hodně věnuji také individuálnímu mentoringu. Zkušenosti
s ním mám např. z projektu "Otevíráme dveře novým lektorům a mentorům"
a „Otevíráme dveře reflektovaným praxím“ na Pedagogické fakultě Univerzity
Hradec Králové. 

 

Na kurz se můžete přihlásit ZDE.

 

Kontaktní osoba pro více informací k náplni kurzu:

Mgr. Zdeněk Dlabola, z.dlabola@jobinovace.cz

 

Kontaktní osoba - organizace kurzu (obsazenost kurzu, platby, osvědčení aj.):

Petra Koldinská, p.koldinska@jobinovace.cz

 

 

 

                 IČ: 682 45 301,

         č. j. akreditace instituce

      v systému DVPP: 20856/2011-25    

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 © JOB - spolek pro inovace | Webdesign & SEO: www.eStudio.cz