Ohlasy učitelů

Co Vám přinesl mentoring? Jaké jsou Vaše zkušenosti?

 

 

Účasníci kurzu 2015 - 2016 (originály přepisu jsou ve fotogalerii ZDE)

Kurz doporučuji každému učiteli jako základ jeho pedagogických dovedností. Bylo pro mne velice důležité poznat podporující přístupy a zásady komunikace, které pomáhají rozvíjet osobnost a hledají cesty.

Kurz bych určitě doporučil každému učiteli, ať už se bude mentoringem dále zabývat, či ne. Pomůže Ti pochopit a uchopit názory či chování ostatních, budeš hlouběji vnímat okolnosti kolem Tebe. V aktivitách na kurzu objevíš rozmanitost, ať už se jedná o nácvik dovedností ve dvojicích či v početné skupině.  Postupuje se krok za krokem, od jednodušších věcí po složitější. Zkusíš si mentoring s osobami, které si sám vybereš. Sdílení nás všech mi velmi pomohlo pochopit, co mentoring je a v čem mi může pomoci. Mentoring mne rozhodně oslovil a budu v něm dále pokračovat.

Ahoj Lenko! Byla jsem na skvělém a výtěžném kurzu (výtěžnost je jedna z klíčových věcí, které si do praxe mentora i do života vůbec odnáším). Doporučuji pro naprosto bezpečné prostředí, ve kterém můžeš poznávat sama sebe a trénovat mentorské dovednosti, být v intenzivním kontaktu s různými názory lidí, jejich mentalitou. Odnáším si poznání, že jsme každý na jiné cestě a že smyslem mentoringu není kolíkovat naši nebo nějakou univerzální cestu, ale maximálně podpořit tu individuální, která jediná má cenu, protože tu můžeme vzít za svou a pak budeme vědět kudy jít a proč.

Milý kolego, chtěla bych Ti doporučit mentorský kurz Jobu. Uvědomila jsem si, že se chci zlepšit ve svých dovednostech jak lépe a smysluplně učit. Trénovali jsme pokládání otevřených otázek, používání popisného jazyka. Zlepšovali jsme se v povzbuzování, objasňování, shrnování a parafrázování při mentorských rozhovorech. Nebála jsme se mluvit, učit se a sdílet, protože lektorům plně důvěřuji a sešla se tu různorodá skupina bezva lidí. Ještě nekončím, naopak začínám, a tak doufám, že se ještě budeme setkávat s lektory i ostatními účastníky. Mnoho věcí (např. „pazvíře“) i dovedností už mění mou výuku i mne k lepšímu J a použila jsem je. Velkou výzvou je pro mne interní mentoring u nás ve škole. Od září si budeme vzájemně mentorovat s kolegyní, jak jsme se domluvily. Těším se, co všechno použiju příští rok ve výuce. Hodně mne ovlivnila nechuť kolegů ze školy při plnění úkolů a velká chuť ostatních v kurzu se zlepšovat. Děkuji a myslím, že se brzy uvidíme, třeba na kurzu mentoringu.

Milý kolego, mám za sebou poslední den kurzu pro mentory a jsem – mnoho věcí. Rozhodně velice spokojená s lektory. Každý den byl výborně připraven, kurz měl jasnou strukturu, aktivity byly řazeny s jasným záměrem, bylo na nich v každém okamžiku znát, že vědí, kam míří. Jsem naladěná na změny. Vím, že začnu s postupnými kroky a nebudu se stresovat velkolepými náročnými plány, ze kterých by stejně sešlo – budu se držet nohama na zemi – držet se reality. Jsem příjemně překvapena množstvím lidí, kteří jsou tu, protože chtějí něco měnit a nestěžují si na překážky a příkoří, ale hledají nové cesty. Jsem odhodlaná mentoring zkoušet, jsem připravena mentoring používat. Techniky kladení otázek, model GROW, aktivní naslouchání, popisný jazyk. Půjdu do toho, ať už naplno s nějakým menteem  nebo po kusech s dětmi.

Tento kurz bych doporučila jako možnost dalšího posunu ve své profesi. Zaujala mne hlavně velká část zaměřená na praktický nácvik mentorských dovedností, která byla podpořená také teorií.  Důležitá pro mne byla bezpečná a přátelská atmosféra a vztahy s ostatními účastníky i lektory. Pomohlo mi to být otevřenější a nebát se říct, co si myslím nebo čemu dobře nerozumím. Zkrátka učit se ze svých chyb i z chyb a dobrých příkladů druhých. Je to něco, co je pro mne důležité i s mými dětmi ve škole – bezpečné prostředí, protože pak se může člověk daleko lépe přijímat a učit se.

Kurz je založen na praktickém tréninku dovedností, které člověk využije, i když se mentorem nestane. Popisný jazyk, hledání pozitivních stránek, nehodnocení, naslouchání. Myslím si, že by takovým výcvikem měli projít všichni učitelé. Důležitý byl pro mě přístup lektorů, kteří dokázali vytvořit pozitivní a bezpečnou atmosféru. Celý kurz byl pro mne velmi přínosný. 

 

 

Účastníci kurzů 2010 - 2012

  • Jsem učitelka angličtiny na základní škole a s mentoringem jsem se díky projektu Vzduchoplavec Kráčmera setkala poprvé. Procházela jsem obdobím, kdy jsem si nebyla zrovna jista tím, že to, co dělám a jak to dělám, je správně. A najednou tu byl někdo, kdo se nikoliv z pozice nadřízeného nebo „kontrolóra" podíval na mou hodinu a následně ji se mnou rozebral, a to velmi fundovaně a produktivně. Velmi oceňuji osobní a chápající přístup, který je z mého pohledu osvěžením a podáním pomocné ruky v náročné učitelské profesi. Děkuji. (Jiřina Helíšková, učitelka angličtiny 1. a 2. Stupeň, ZŠ Kašperské hory)

 

  • Líbilo se mi, že mi pan Dlabola neřekl: „Dopište tam to a to ... a bude to super!" Ne, on mě celou dobu spíše vedl a navedl na správnou cestu. (Iveta Šenoldová, třídní učitelka 3.třídy, ZŠ Studenec)

 

  • Díky mentoringu jsem měla možnost se vypovídat a získat objektivní náhled na věc, získat nové nápady pro práci, konzultace problémů a nástin možných řešení, pozitivní motivace k práci ze strany mentora. Pro mne byl mentoring výbornou záležitostí, vždy jsem se na něj těšila, během něho i po něm se cítila moc fajn. (Lenka Svobodová, ZŠ Na Habru, Hořice)

 

  • Při jednotlivých setkáních s Kamilou se mi podařilo získat více sebedůvěry ve své pedagogické praxi, ověřit si některé netradiční vyučovací metody. (Klára Morávková)

 

  • Po pravdě musím říci, že se mi do mentoringu moc nechtělo. Nevěděl jsem, co od toho mám očekávat, jak to vlastně bude probíhat. Resumé: Celková zkušenost z mentoringu je určitě pozitivní a pokud chci na sobě pracovat, tak mi mohla jedině pomoci a posunout dál. (Pavel Kubíček, učitel dějepisu, ZŠ Na Habru, Hořice)

 

  • Osobně jsem se s mentoringem setkala poprvé společně s dalšími kolegy během projektu Vzduchoplavec Kráčmera. Mentoring byl nabízen a realizován přesně dle našich potřeb. Tento způsob práce byl pro nás přínosem a moje teoretická očekávání nejen naplnil, ale i předčil. Výsledky společných setkání můžeme využít v praxi. (Jana Jiránková, učitelka 2. stupně ZŠ)

Spolupracujeme:

Podporují nás:

  

 

 

 

                 IČ: 682 45 301,

         č. j. akreditace instituce

      v systému DVPP: 20856/2011-25    

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 © JOB - spolek pro inovace | Webdesign & SEO: www.eStudio.cz