Setkání vedení škol v Pardubicích

ZŠ Prodloužená, Pardubice - 17. 3. 2014

V rámci pravidelných setkání vedení škol zapojených do projektu "Podpora učitelů při zavádění inovací do výuky" jsme měli mj. možnost prolečně sdílet vybraná témata řízení a rozvoje školy. Už se známe docela dobře, společná otevřenost při sdílení vytváří pocit bezpečí - tolik potřebný pro kvalitní učení!

 

Něco z programu setkání: 

  • Sdílení o průběhu projektu na jednotlivých školách - kvůli vzájemné inspiraci - již uskutečněné vzdělávací aktivity, představení naplánovaných aktivit - seminářů, workshopů, konzultací apod. (diskuse)
  • Sdílení zkušeností s mentorským kurzem a mentoringem na školách – hledání odpovědí na otázku: Jak využívat mentoringu - jako nástroje podpory učitelů (interní x externí mentoring)? (dílna)
  • Téma na objednávku: Plánování rozvoje školy - práce s cíli školy (dílna)
  • Co je třeba připravit na natáčení (informace, dotazy)
  • Připomenutí a upřesnění harmonogramu a obsahu projektových aktivit (informace)
  • Zpřesnění plánu dalších setkání vedení škol – lektorské a supervizní zajištění (informace)
setkání vedení škol2setkání vedení škol2
setkání vedení škol4setkání vedení škol4
setkání vedení škol5setkání vedení škol5
setkání vedení škol6setkání vedení škol6
setkání vedení škol7setkání vedení škol7
setkání vedení škol8setkání vedení škol8
setkání vedení škol9setkání vedení škol9
setkání vedení škol10setkání vedení škol10
setkání vedení škol11setkání vedení škol11
setkání vedení škol12setkání vedení škol12
setkání vedení škol13setkání vedení škol13
setkání vedení škol14setkání vedení škol14

 

 

 

                 IČ: 682 45 301,

         č. j. akreditace instituce

      v systému DVPP: 20856/2011-25    

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 © JOB - spolek pro inovace | Webdesign & SEO: www.eStudio.cz